Αmerican new order FUTURESHOCK 2016-2020: Your Life Is About To Change! (Part 1)

Το διεφθαρμένο, εγκληματικό καθεστώς με έδρα την Ουάσινγκτον έχει αρχίσει να χάνει την πρόσφυσή του στην Αμερική.Ο αμερικανικός λαός έχει κουραστεί να
του λένε ψέματα. Οι έξυπνοι Αμερικανοί «ξύπνησαν» μαζικά και κατάλαβαν την πραγματικότητα της ηγεσίας των ΗΠΑ και την οικονομική κρίσιμη κατάσταση                Get ready...your world is about to be turned UPSIDE DOWN! The corrupt, criminal regime currently occupying Washington D.C. is starting to lose its grip on America
Οι παγκοσμιοποιητές είναι εντελώς άναρχοι και ετοιμάζονται να συλλάβουν και να ρίξουν στη φυλακή όποιον βρεθεί στο δρόμο τους και τους εμποδίσει να εκπληρώσουν το σχέδιό τους. Σύντομα θα αναστείλουν την 1η Τροποποίηση των δικαιωμάτων και θα αναλάβουν τον απόλυτο έλεγχο του Διαδικτύου….Πατριωτικές φωνές και θρησκευτικοί «εξτρεμιστές» οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη αφήγηση της κυβέρνησης, θα πρέπει να λογοκρίνονται και να φιμώνονται. Κάθε δημοσιογράφος που προσπαθεί να πραγματοποιήσει μια ειλικρινή έρευνα θα πρέπει να συλλαμβάνεται και ρίχνεται στη φυλακή… 

7spy