2 Α.Τ.Ι.Α. αφήνουν την ατμόσφαιρα της Γης καταγεγραμμένο γεγονός από τον ISS και από τηλεσκόπιο vid

2 UFOs Captured Leaving Earth's Atmosphere by ISS & Telescope ... δείτε...

UFOvni2012
spy