Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

SOM1-01 Εγχειρίδιο Ειδικών Επιχειρήσεων (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ MAJIC ) - 1954 - μέρος Α'

Alien_Grip_Logo3.jpgΑποτέλεσμα εικόνας για SOM1-01 Εγχειρίδιο Ειδικών Επιχειρήσεων - 1954 - μέρος Α'Ομάδα Majestic-12 / Εγχειρίδιο Ειδικών Επιχειρήσεων - Απρίλιος 1954ΕΞΩΓΗΙΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ MAJIC________________________________________

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό είναι ένα άκρως απόρρητο έγγραφο που περιέχει στεγανοποιημένες πληροφορίες κεφαλαιώδους σημασίας για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ στο υλικό που εμπεριέχεται στο παρόν, απευθύνεται ρητά σε προσωπικό που διαθέτει ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ MAJIC-12. Η εξέταση ή η χρήση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό είναι αυστηρά απαγορευμένη και τιμωρείται από τον ομοσπονδιακό νόμο.Αποτέλεσμα εικόνας για SOM1-01 Εγχειρίδιο Ειδικών Επιχειρήσεων - 1954 - μέρος Α'

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

MAJIC ΕΞΩΓΗΙΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAJESTIC-12    Tμήμα Ι. Σκοπός και στόχοι του προγράμματοςΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ    Tμήμα Ι. Γενικά    Tμήμα ΙΙ. Ορισμοί και δεδομέναΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ    Tμήμα Ι. Ασφάλεια    Tμήμα ΙΙ. Ανάκτηση τεχνολογίαςΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ    Tμήμα Ι. Χειρισμός με την παραλαβή του υλικούΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΞΩΓΗΙΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ    Tμήμα Ι. Ζώντες οργανισμοί    Tμήμα ΙΙ. Μη-ζώντες οργανισμοίΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ UFO    Tμήμα Ι. Οδηγός UFOB    Tμήμα ΙΙ. Κριτήρια ταυτοποίησης    Tμήμα ΙΙΙ. Πιθανή προέλευσηΠαράρτημα Ι. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣΠαράρτημα Ια. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝΠαράρτημα ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ MAJIC-12Παράρτημα ΙΙI. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣTμήμα Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΕμβέλειαΑυτό το εγχειρίδιο έχει προετοιμαστεί ειδικά για τις μονάδες της MAJESTIC- 12. Ο σκοπός του είναι να παρουσιάσει όλες τις πτυχές της MAJESTIC-12 ώστε το εξουσιοδοτημένο προσωπικό να έχει μια καλύτερη κατανόηση για τους στόχους της Ομάδας, να μπορεί να αντιμετωπίσει με πιό έμπειρο τρόπο τα Αγνώστου Ταυτότητος Ιπτάμενα Αντικείμενα, την Εξωγήινη Τεχνολογία και τις Εξωγήινες Οντότητες, και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μελλοντικών επιχειρήσεων. 

Αποτέλεσμα εικόνας για SOM1-01 Εγχειρίδιο Ειδικών Επιχειρήσεων - 1954 - μέρος Α'

2. ΓενικάΗ MJ-12 αντιμετωπίζει το θέμα των UFOB, της Εξωγήινης Τεχνολογίας, και των Εξωγήινων Βιολογικών Οντοτήτων πολύ σοβαρά και θεωρεί ότι ολόκληρο το θέμα αυτό αποτελεί ένα ζήτημα της πιο ύψιστης εθνικής ασφάλειας. Γι αυτό τον λόγο, σε οτιδήποτε σχετίζεται με το θέμα έχει αποδοθεί ή απολύτως ύψιστη διαβάθμιση ασφαλείας. Τρία κύρια σημεία θα εξετασθούν σε αυτό το τμήμα.α. Οι γενικές πτυχές της MJ-12 για να ξεκαθαριστούν οι οποιεσδήποτε παρανοήσεις που μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε.β. Η σημασία που αποδίδεται στις επιχειρήσεις.γ. Η αναγκαιότητα για απόλυτη μυστικότητα σε όλες τις φάσεις της επιχείρησης. 

3. Διαβάθμιση ΑσφαλείαςΌλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την MJ-12 έχουν διαβαθμιστεί ως ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ MAJIC και φέρουν ένα επίπεδο διαβάθμισης 2 θέσεις πάνω από το ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. Ο λόγος γι αυτό έχει να κάνει με τις συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν, όχι μόνο εξαιτίας της επίπτωσης στο κοινό εάν η ύπαρξη τέτοιων θεμάτων καταστεί γενικευμένη γνώση, αλλά επίσης εξαιτίας του κινδύνου μια τόσο εξελιγμένη τεχνολογία όσο αυτή που έχει ανακτηθεί από την Πολεμική Αεροπορία να πέσει στα χέρια μη-φιλικών ξένων δυνάμεων. Καμία πληροφόρηση δεν διοχετεύεται στον δημόσιο τύπο και η επίσημη θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ειδική ομάδα όπως η MJ-12.

4. Η Ιστορία της ΟμάδαςΗ επιχείρηση MAJESTIC-12 ιδρύθηκε με ειδικό διαβαθμισμένο προεδρικό διάταγμα στις 24 Σεπτεμβρίου 1947 σύμφωνα με την σύσταση του Υπουργού Εξωτερικών James V. Forrestal (εικ. αριστερά) και του Δόκτωρος Vannevar Bush (εικ. δεξιά), Προέδρου της Επιτροπής της Από Κοινού Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις διεξάγονται από μία Άκρως Απόρρητη Ομάδα Πληροφοριών για Έρευνα και Ανάπτυξη που είναι απευθείας υπόλογη στον Πρόεδρο των  Ηνωμένων Πολιτειών.   

Οι στόχοι της Ομάδας MJ-12 είναι οι εξής:α. Η ανάκτηση για επιστημονική μελέτη όλων των υλικών και των συσκευών ξένης ή εξωγήινης κατασκευής που ενδεχομένως να είναι διαθέσιμα. Τέτοιου είδους υλικά και συσκευές θα ανακτώνται με οποιονδήποτε τρόπο και όλους τους τρόπους που θα κρίνονται ως απαραίτητοι από την Ομάδα.β. Η ανάκτηση για επιστημονική μελέτη όλων των όντων και των υπολειμμάτων των όντων μη γήινης προέλευσης που ενδεχομένως να είναι διαθέσιμα μέσω ανεξάρτητης δράσης αυτών των όντων ή λόγω ατυχήματος ή λόγω στρατιωτικής δράσης.γ. Η ίδρυση και η διοίκηση Ειδικών Ομάδων για να επιτευχθούν οι ανωτέρω επιχειρήσεις.δ. Η ίδρυση και η διοίκηση ειδικών ασφαλών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε μυστικές τοποθεσίες μέσα στα ηπειρωτικά σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών για την παραλαβή, την επεξεργασία, την ανάλυση και την επιστημονική μελέτη οποιωνδήποτε και όλων των υλικών και των όντων που ταξινομούνται ως εξωγήινης προέλευσης από την Ομάδα ή από τις Ειδικές Ομάδες.ε. Η ίδρυση και η διοίκηση ειδικών συγκεκαλυμένων επιχειρήσεων που να διεξάγονται σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών για να διενεργείται η ανάκτηση προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών, εξωγήινης τεχνολογίας ή εξωγήινων όντων που μπορεί να έχουν πέσει μέσα στην επικράτεια ξένων δυνάμεων ή να έχουν περιέλθει στην κατοχή ξένων δυνάμεων.στ. Η επιβολή και η διατήρηση απόλυτης άκρας μυστικότητας αναφορικά με τις ανωτέρωεπιχειρήσεις. 

ufo_officialmanual_23.jpg

5. Η τρέχουσα κατάστασηΘεωρείται αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση, ότι υπάρχουν λίγες ενδείξεις πως αυτά τα αντικείμενα και οι κατασκευστές τους αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά την αβεβαιότητα για τα απώτερα κίνητρα της έλευσής τους εδώ. Βεβαίως η τεχνολογία την οποία κατέχουν αυτά τα όντα ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε είναι γνωστό στην σημερινή επιστήμη, όμως η παρουσία τους εδώ φαίνεται να είναι καλοπροαίρετη και φαίνεται να αποφεύγουν την επαφή με το είδος μας, τουλάχιστον προς το παρόν. Αρκετά νεκρά όντα έχουν ανακτηθεί καθώς επίσης και ένα σημαντικό πλήθος συντριμιών και συσκευών από σκάφη που έχουν συντριβεί, και ερευνώνται όλα τώρα σε διάφορες τοποθεσίες. Δεν έχει γίνει καμία απόπειρα από εξωγήινα όντα είτε να έρθουν σε επαφή με τις αρχές είτε να ανακτήσουν τους νεκρούς ομολόγους τους ή τα σκάφη που έχουν συντριβεί, αν και μια από τις συντριβές ήταν αποτέλεσμα άμεσης στρατιωτικής δράσης. Η μεγαλύτερη απειλή κατά την παρούσα χρονική στιγμή προκύπτει από την απόκτηση και την μελέτη μιας τόσο εξελιγμένης τεχνολογίας από ξένες δυνάμεις μη-φιλικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γι αυτό τον λόγο που έχει δοθεί τόσο υψηλή προτεραιότητα στην ανάκτηση και την μελέτη των υλικών αυτού του τύπου.ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑMAJIC 

9. Περιγραφή των ΣκαφώνΤα καταγεγραμμένα εξωγήινα σκάφη (UFOB) ταξινομούνται σε μια από τέσσερις κατηγορίες με βάση την γενική τους μορφή,ως εξής:

   

Α. Ελλειπτικό, ή δισκοειδές. Αυτό το είδος σκάφους είναι μεταλλικής κατασκευής και σε χρώμα θαμπού αλουμινίου. Έχουν την εμφάνιση δύο ταψιών ή ρηχών πιάτων ενωμένων χείλος με χείλος και ενδεχομένως έχουν έναν ανασηκωμένο θόλο στην κορυφή ή από κάτω. Δεν υπάρχουν ορατές ενώσεις ή ραφές στην επιφάνειά τους, δίνοντας την εντύπωση μιας μονοκόμματης κατασκευής. Οι δίσκοι έχουν εκτιμώμενη διάμετρο από 50 έως 300 πόδια (15 έως 90 μέτρα) και το πάχος τους είναι 15% της διαμέτρου, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο θόλος, ο οποίος είναι το 30% της διαμέτρου του δίσκου και εκτείνεται επιπλέον 4-6 πόδια (120 έως 180 εκατοστά) πάνω από το κυρίως σώμα του δίσκου.

Αποτέλεσμα εικόνας για SOM1-01 Εγχειρίδιο Ειδικών Επιχειρήσεων - 1954 - μέρος Α'  

Ο θόλος μπορεί να έχει ή να μην έχει παράθυρα ή φινιστρίνια, και φινιστρίνια υπάρχουν γύρω από το κάτω χείλος του δίσκου σε μερικές περιπτώσεις. Τα περισσότερα δισκοειδή σκάφη είναι εξοπλισμένα με φώτα στο επάνω και στο κάτω μέρος καθώς επίσης και γύρω από το χείλος. Αυτά τα φώτα δεν είναι ορατά όταν το σκάφος είναι σε ηρεμία ή όταν δεν λειτουργεί. Γενικά δεν υπάρχουν ορατές κεραίες ή προεκβολές. Το σύστημα προσεδάφισης αποτελείται από τρία τηλεσκοπικά πόδια που καταλήγουν σε στρογγυλά άκρα προσεδάφισης. Μια ορθογώνια καταπακτή βρίσκεται σε κάποια θέση κατά μήκος του ισημερινού ή στην κάτω επιφάνεια του δίσκου. 

    Β. Ατρακτοειδές ή σε σχήμα πούρου. Οι καταγεγραμμένες αναφορές αυτού του τύπου του σκάφους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αναφορές ραντάρ της Πολεμικής Αεροπορίας υποδηλώνουν ότι είναι περίπου 2.000 πόδια σε μήκος (600 μέτρα) και 95 πόδια (30 μέτρα) σε πάχος, και όπως φαίνεται το επιχειρησιακό τους επίπεδο δεν βρίσκεται στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Πολύ λίγες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τις επιδόσεις αυτών των σκαφών αλλά αναφορές ραντάρ υποδηλώνουν ταχύτητες που ξεπερνούν τα 7.000 μίλια την ώρα (11.200 χλμ/ώρα). Δεν φαίνεται να επιδίδονται στις βίαιους και ασταθείς ελιγμούς που σχετίζονται με τους μικρότερους τύπους σκαφών.Γ. Ωοειδές ή κυκλικού σχήματος. Αυτός ο τύπος σκάφους περιγράφεται να έχει σχήμα σαν παγωτό χωνάκι, όντας στρογγυλό στην μεγαλύτερη άκρη και καταλήγοντας σε ένα σχεδόν μυτερό σημείο στην άλλη άκρη. Είναι περίπου 30-40 πόδια σε μάκρος (9-12 μέτρα) και η διάμετρος της παχύτερης άκρης είναι περίπου 20% του μήκους. Υπάρχει ένα εξαιρετικά φωτεινό σημείο στην μυτερή άκρη και αυτό το σκάφος συνήθως ταξιδεύει με την μύτη προς τα κάτω. Μπορεί να φαίνονται να έχουν οποιοδήποτε σχήμα, από στρογγυλό έως κυλινδρικό, ανάλογα με την γωνία παρατήρησης. Συχνά οι θεάσεις ενός τέτοιου τύπου σκαφών είναι ελλειψοειδή σκάφη που τα είδαν υπό κεκλιμένη γωνία ή από το πλάι.  

                                                      

Δ. Με σχήμα αεροτομής ή τριγωνικού σχήματος. Αυτός ο τύπος σκάφους πιστεύεται ότι είναι νέας τεχνολογίας εξαιτίας της σπανιότητας και των πολύ πρόσφατων παρατηρήσεων. Το ραντάρ υποδηλώνει ένα προφίλ με σχήμα ισοσκελούς τριγώνου, με τις μεγαλύτερες πλευρές να έχουν περίπου 300 πόδια μήκος (90 μέτρα). Λίγα είναι γνωστά για τις επιδόσεις αυτών των σκαφών εξαιτίας στης σπανιότητας των καλών θεάσεων, αλλά θεωρούνται ικανά για υψηλές ταχύτητες και απότομους ελιγμούς παρόμοιους ή που υπερβαίνουν την επίδοση που αποδίδεται στους τύπους Α και Γ.

 James Forrestal.jpg  Vannevar Bush2.jpgPurportedUFO2.jpg UFO110711.jpg Αποτέλεσμα εικόνας για SOM1-01 Εγχειρίδιο Ειδικών Επιχειρήσεων - 1954 - μέρος Α' cigar_ufo2.jpg cigar_ufo1.jpg                                                                                     

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Σχόλια

7spynews on facebook


ενεργό link
ενεργό link

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ο κουφός ψευτοεθνάρχης Καραμανλής αναγνώρισε πρώτος τα Σκόπια ως “Μακεδονία” το 1959!

Σημαία τους έχουν κάνει οι ψοφοδεξιοί «υπερπατριώτες» και όψιμοι «Μακεδονομάχοι» (Καμμένος, Τζιτζικώστας, κ.λπ.) την σύνοδο των πολιτικών αρχηγών υπό τον τότε πρόεδρο της δημοκρατίας τους,

EKTAKTO! Δημοψήφισμα για το Σκοπιανό θα ζητήσει ο Π. Καμμένος – Θα ρίξει την κυβέρνηση; – Ραγδαίες εξελίξεις

Ραγδαίες εξελίξεις πλέον έχουμε στο Σκοπιανό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δημοψήφισμα για το Σκοπιανό θα ζητήσει ο Πάνος Καμμένος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο διευθυντής

Γουίλιαμ Τόμπκινς - Eρπετοειδείς, τι έγινε στη Σελήνη ... vid

Απόρρητο βίντεο της NASA στην...Σελήνη και άλλα...

Θαυμάστε την χώρα-"υπόδειγμα" για την Ελλάδα - Σοκαριστικές εικόνες από την κομμουνιστική Βενεζουέλα

Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης έβγαιναν δημόσια και υποστήριζαν ανοικτά το καθεστώς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, όσο και την επικράτηση της...δημοκρατίας και της ισονομίας στην λατινοαμερικάνικη χώρα.

Δεινόσαυροι | Nτεκαράμπια | 65.000.000 ψέματα vid

Η αλήθεια για τους δεινόσαυρους... δείτε το video ... 

Το ανθρώπινο είδος σε 1.000 χρόνια! Πόσες γλώσσες θα μείνουν και πώς θα αλλάξει το ανθρώπινο σώμα… vid

Μέσα από ένα βίντεο τεσσάρων λεπτών οι άνθρωποι του ASAP Science προσπαθούν να μας εξηγήσουν πώς θα είναι η ζωή σε 1.000 χρόνια.