Το Πεντάγωνο απελευθερώνει αρχεία Α.Τ.Ι.Α. από μυστικά σχέδια: σκουληκότρυπες κ. ά. vid

Image result for Pentagon Releases UFO Files From Secret Projects: Invisibility Cloak & Wormholes (VIDEO)
Pentagon Releases UFO Files From Secret Projects: Invisibility Cloak & Wormholes

UFOvni2012                                                                     spy