Σιωνικός Ελεγχος του νου (με τεχνολογία και μαγεία) 🔭🛰☤Zionic Mind Control... (τεχνητό) matrix ... fake world...
από την παγκόσμια επικυρίαρχη υβριδική φυλή των σαυροειδών!

vasoula2908                                                                    spy