Παράξενο φαινόμενο του ουρανού εντοπίστηκε ψηλά πάνω από τη γη. VID

spy
Strange Sky Phenomenon Spotted High Above Earth

UFOvni2012
                                                                               spy