Α.Τ.Ι.Α. - Το φλας πιο γρήγορα από την άμεση τηλεμεταφορά;

Αποτέλεσμα εικόνας για The Flash FASTER Than Instant Teleportation? and Cigar UFO, April 28, 2018ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ
TELESCOPE: The Flash FASTER Than Instant Teleportation? and Cigar UFO, April 28, 2018

UFOvni2012                                                                       spy