ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BELVEDERE/HOTEL BELVEDERE/ Paranormal Documentary/The Codex Cultus Concept vid

Οι θεωρίες του παραφυσικού κάνουν λόγο για πολλές προϋποθέσεις ως προς το τί ένα μέρος θεωρείται στοιχειωμένο. Εμείς πήγαμε σε ένα τέτοιο μέρος που
συνδυάζει όλες αυτές τις παραμέτρους. Είναι όμως αυτό αρκετό για την ύπαρξη ανεξήγητων φαινομένων; 
 The paranormal theories refer to many conditions as to which place can be considered as haunted. We went to such a place that combines all these parameters. But is this enough for the existence of unexplained phenomena?

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/25377...
Facebook page: https://www.facebook.com/CodexCultusC...
official site: https://codexcultusconcept.wixsite.co...

Eυχαριστούμε τα παιδιά από την UPDRONES 
https://www.youtube.com/channel/UCRCB...

και την Α.S. DRONES για τα εναέρια πλάνα.
https://www.youtube.com/channel/UCYJe...
                                                                             spy