Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

29 Μαρτίου 1828. Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας

29 Μαρτίου 1828. Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας6Πολλὲς φορὲς στὴν διάρκεια τῆς συγχρόνου ἱστορίας μας διακρίναμε μία σκληρὴ πραγματικότητα.
Ὁ 
τοκογλῦφος εἶχε μεγαλυτέραν ἰσχὺ ἀπὸ τὸν πολίτη, ποὺ συντηροῦσε τὸ κράτος καὶ τὶς τράπεζες μὲ τὸ αἷμα καὶ τὸν ἱδρώτα του.
Αὐτὴ  ἡ κατάστασις ὅμως, στὸ σύγχρονο ἑλλαδικὸ κρατίδιον, ἔχει τὶς ῥίζες της στὶς πρῶτες Ἐθνοσυνελεύσεις, ποὺ κυριότερον μέλημα ἦταν ἡ δανειοδότησίς μας.

Δανειοδότησις ποὺ ὅμως ἀκόμη καὶ σήμερα ἐξακολουθοῦμε νὰ πληρώνουμε πολὺ ἀκριβά, ἐφ΄ ὅσον ἀκριβῶς σὲ αὐτὴν τὴν πρώτη δανειδότησιν, ποὺ ἐμμέσως ἀνεγνώριζε ὕπαρξιν ἑλλαδικοῦ κράτους, ἐβασίζοντο ὅλες οἱ μετέπειτα δανειοδοτήσεις.
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸ ἐκδοτικὸ δικαίωμα, ἐπὶ τοῦ νομίσματος, ποὺ ἀνετέθη στὶς τράπεζες, ἔχουμε ἕναν ἀπολύτως ἐξηρτημένο κρατικὸ μηχανισμό, ἀπὸ τὴν τοκογλυφία.
Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα δὲν ἔχουμε κράτος ἀλλὰ μηχανισμὸ τοκογλυφικῆς ἀποστραγγίσεως λαῶν.


«…Στὶς 29 Μαρτίου καθῳρίσθησαν μὲ διάταγμα οἱ ἀρμοδιότητες τῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Πανελληνίου: τῆς ἐπὶ τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐθνικῆς Χρηματιστικῆς Τραπέζης Ἐπιτροπῆς….»
Ἡ ἰδέα τῆς δημιουργίας τῆς Ἐθνικῆς Χρηματιστικῆς Τραπέζης, ἐπισήμως, ἦταν τοῦ Ἀλεξάνδρου Κοντοσταύλου κι ἐπαρουσιάσθη,  ἐπισήμως, γιὰ πρώτη φορά, στὴν Γ Ἐθνοσυνέλευσιν, τὸ  1827, ὅπου ἐλήφθη καὶ ἡ σχετικὴ απόφασις, τὴν ὁποίαν ἐπεσημοποίησε ὁ κυβερνήτης.
(Στὴν πραγματικότητα ὅμως εἶχε ἤδη προαποφασισθῆ ἀπὸ τὴν Α’ Ἐθνοσυνέλευσιν  ἡ ἀνεύρεσις πόρων, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν  Β΄ Ἐθνοσυνέλευσιν, ἡ λήψις δανείων, ποὺ θὰ ὁδηγούσαν, οὔτως ἤ ἄλλως, στὰ πρῶτα δάνεια. Συνεπακόλουθον τῆς Γ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως ἦταν ἡ ἀπόφασις τῆς κοπῆς νομίσματος καὶ τῆς δημιουργίας τραπέζης.)

29 Μαρτίου 1828. Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας6
Ὁ ἐμπνευστὴς τῆς δημιουργίας τραπέζης, Ἀλέξανδρος Κοντόσταυλος, ἦταν αὐτὸς ποὺ ἐπέτυχε νὰ πλουτήσῃ, ἄμεσα, τόσο πολύ, ἀπὸ τὰ «δάνεια τῆς ἀνεξαρτησίας», ποὺ ὁ λαὸς τοῦ τραγουδοῦσε:

«Ὁ οἶκος σου Κοντόσταυλε
μακρόθεν ὁμοιάζει
Τρίκροτον ἐξ Ἀμερικῆς
ἐξ οὖ αὐτὸς πηγάζει…»
Μαζύ του ὁ Σταύρου, ποὺ στὴν συνέχεια διετέλεσε καὶ στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, γιὰ 28 χρόνια, κεντρικὸς τραπεζίτης.
Ἡ ἀπόφασις δημιουργίας τῆς Ἐθνικῆς Χρηματιστικῆς Τραπέζης ὑπεγράφη στὶς 5 Φεβρουαρίου τοῦ 1828 ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια, συνοδευομένη ἀπὸ τὸν διορισμὸ τῶν τραπεζιτῶν, ἀλλὰ ἐλήφθη στὴν Γ΄ Ἐθνοσυνέλευσιν τῆς Τροιζῆνος καὶ ἐπεκυρώθη στὴν Δ’ Ἐθνοσυνέλευσιν.
Σύμφωνος μὲ ὅλα τὰ παραπάνω φυσικὰ ὁ Σπυρίδων Τρικούπης.

Τὸ σχετικὸν ψήφισμα φέρει, ὁριστικὴ ἡμερομηνία ἐγκρίσεως, τὴν 29η Μαρτίου τοῦ 1828.

29 Μαρτίου 1828. Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας 29 Μαρτίου 1828. Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας 2 29 Μαρτίου 1828. Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας 3 29 Μαρτίου 1828. Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας 4 29 Μαρτίου 1828. Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας 5Ἡ μεταφορὰ τοῦ δικαιώματος διαχειρίσεως τῶν οἰκονομικῶν τοῦ κράτους στὴν τράπεζα, διὰ χειρὸς Καποδιστρίου, βρῆκε σύμφωνον ὅλον τὸν τότε κόσμο τῶν προεστῶν, τῶν δημογερόντων καὶ τῶν ἀντιπροσώπων, ποὺ ὑπεστήριξαν, μὲ τὰ ψηφίσματά τους, ἀλλὰ καὶ νομιμοποίησαν, τὰ πάγια αἰτήματα τῶν τοκογλύφων.
Τὸ ὑπουργεῖον τῶν οἰκονομικῶν, ἀπολύτως ἐξηρτημένον ἀπὸ τὴν …δανειοδήτησιν τῆς τραπέζης, μὲ τὸν ἀνάλογον τόκο, ἦτο καταδικασμένον σὲ ἀργὸ θάνατον!!!
Ἡ κακὴ ἡμέρα, ὅπως καὶ ἡ καλή, ἀπὸ τὴν ἀρχή της διαφαίνεται.
Ἡ κακὴ πορεία τοῦ κρατιδίου ἀπὸ τὴν ἀρχή του διαιφένετο.


Φιλονόη

Υ.Γ. Οὐδέποτε κάποια πολιτικὴ παράταξις, κόμμα, πολιτικός, ἐντὸς κι ἐκτὸς κυβερνητικῶν θέσεων, ἀμφισβήτησε τὰ ἐν λόγῳ ἔγγραφα. Σὲ αὐτὰ βασίζεται ὅλο τὸ (πλαστό) δημόσιον χρέος.
πληροφορίες ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας, τόμος 4ος, ἀπὸ ὅπου καὶ τὰ σχετικὰ ἔγγραφα.

sanshmerafilonoi

Σχόλια

7spynews on facebook


ενεργό link
ενεργό link

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ο κουφός ψευτοεθνάρχης Καραμανλής αναγνώρισε πρώτος τα Σκόπια ως “Μακεδονία” το 1959!

Σημαία τους έχουν κάνει οι ψοφοδεξιοί «υπερπατριώτες» και όψιμοι «Μακεδονομάχοι» (Καμμένος, Τζιτζικώστας, κ.λπ.) την σύνοδο των πολιτικών αρχηγών υπό τον τότε πρόεδρο της δημοκρατίας τους,

Γουίλιαμ Τόμπκινς - Eρπετοειδείς, τι έγινε στη Σελήνη ... vid

Απόρρητο βίντεο της NASA στην...Σελήνη και άλλα...

Δεινόσαυροι | Nτεκαράμπια | 65.000.000 ψέματα vid

Η αλήθεια για τους δεινόσαυρους... δείτε το video ... 

Κοινωνία Χρεωμένων Σκλάβων

Είμαστε μία κοινωνία οφειλετών. Το κράτος χρωστάει , χρωστούν οι πολίτες σε αυτό  κράτος και κυρίως στις τράπεζες. Οι τράπεζες αποτελούν πλέον το μεγάλο αφεντικό.  Η ζωή ακριβαίνει διαρκώς λόγω του δημόσιου χρέους.

Άλλοι Κόσμοι Πέρα από το Χάρτη; - MORE Land Beyond the Map? (GRsubs) vid

Το συγκεκριμένο βίντεο μετά από 5 μήνες και 2.567 προβολές
το έριξαν. 
think Outside the glObe
(https://www.youtube.com/watch?v=5v57s...)
Το ξανα ανεβάζω λοιπόν, μιας και κρίνω ότι είναι από τα πιο σημαντικά του καναλιού! Άλλα 2 που έπεσαν, απλώς δεν θα ασχοληθώ.

Ο γελωτοποιός του μεγαλοκαναλάρχη – Τον γνωρίζετε όλοι

Οι γελωτοποιοί του βασιλέως είναι ένα είδος παρα-δημοσιογραφίας «επιπέδου», που άνθισε παράλληλα με τη σήψη, τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Σαν τα λάχανα που τρέφονται από την κοπριά. Πχ στο