Α.Τ.Ι.Α. ΚΟΝΤΆ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΑ vid

Alien UFO Passed Near The Full Moon By Camera Lens 300mm

UFOvni2012                                                                      spy