Τελευταία video-news για τα UFOs, τον ΝΙBIRU που πλησιάζει τη Γη και τον πλανήτη Άρη

             Σχετική εικόνα
SkyWatcher from Aztec: Red Glowing UFO spotted in the Constellation Canes Venatici
NASA plans to send a mini-helicopter to Mars
UFOvni2012

2018

spy