Μωβ ακτίνα τηλεμεταφοράς στο Διάστημα vid

Possible Purple Light Beam to Teleport, to Universe, Caught by My Camera 300mm Lens

UFOvni2012
                                                                                 spy