Πέρασμα από Α.Τ.Ι.Α.(UFOs) μπροστά από τη Σελήνη στις 22 Απριλίου. Πρέπει να δείτε... vid

Large UFO'S Pass In Front of the Moon on April 22nd. Must See!!!

Of Sound Mind And Body
                                                                                spy