ΓΙΓΑΝΤΙΟ Α.Τ.Ι.Α. ΡΙΧΝΕΙ ΔΕΣΜΗ ΑΚΤΙΝΩΝ ''φωτός'' ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ Α.Τ.Ι.Α. vid


Giant alien spacecraft shoots a beam of light towards a smaller object

spy